Narozdíl od velkých podniků mají malí a střední podnikatelé většinou problém se sháněním peněz na rozjezd svého podnikatelského záměru či na zvětšení svého provozu. Možností, jak získat finanční prostředky, pro ně může být právě Junckerův balíček. Paradoxní tedy je, že v ČR bylo zatím vyčerpáno necelé procento z určené finanční částky. Přitom podnikatelé, kteří tuto formu financování již využili, jsou s ní velmi spokojeni a právě díky poskytnutým financím mohli zvětšit či inovovat svůj provoz.

„Nakonec jsem ani nepoznal, která část kroků byla kvůli KB, a která kvůli EIB“

Vlastně v tom, že jsme nakonec investice z Investičního plánu pro Evropu využili, nemám prsty já, ale samotná banka.

Luděk Bednář, ředitel společnosti Transportkabel DIXI, o této možnosti financování z Junckerova balíčku nevěděl do chvíle, než mu ji sama Komerční banka nabídla. „Vlastně v tom, že jsme nakonec investice z Investičního plánu pro Evropu využili, nemám prsty já, ale samotná banka. Když jsme totiž hledali možnosti financování našeho projektu pomocí úvěru u tuzemských bankovních institucí, ze strany Komerční banky přišla možnost podpory od Evropské investiční banky,“ vysvětluje Luděk Bednář. „Úvěr nám nakonec stejně spravovala KB, takže jak to fungovalo na pozadí, to už nám bylo prakticky jedno. Čili jsme si řekli, proč ne?“

Bezproblémový průběh

 „Nakonec jsem ani nepoznal, která část kroků byla kvůli KB, a která kvůli EIB,“ popisuje inženýr Bednář své pocity. Jistou výhodou byl bezesporu fakt, že společnost Transportkabel DIXI byla s bankou spojena již delší dobu, tuzemská pobočka tak měla o fungování firmy relativně slušný přehled. „Nezdá se mi, že bych výrazně musel upravovat naše kroky,“ popisuje.

Kvůli všem podmínkám, které bychom museli v případě čerpání dotací plnit, jsem se však nakonec rozhodnul pro cestu úvěru.

U Investičního plánu je však nutné chápat rozdíl mezi touto formu financování a dotacemi, v tomto případě jde totiž z technického pohledu o klasický úvěr. A právě tento fakt s sebou nese určité výhody a nevýhody. „V době, kdy jsme jednali o úvěru, jsme měli zažádáno i o dotaci z fondů EU,“ odkrývá Bednář. „Kvůli všem podmínkám, které bychom museli v případě čerpání dotací plnit, jsem se však nakonec rozhodnul pro cestu úvěru. Když to udělám bez dotace tak, jak to považuji za nejrozumnější, tak mi nakonec ten rozdíl vyjde opravdu malý,“ dodává vysvětlení k volbě. „Nakonec jsem se paradoxně kvůli byrokracii u dotací dostal k investičnímu financování, což ještě lépe vypovídá o relativní nenáročnosti této formy financování,“ zakončuje Bednář.

„Velká výhoda se skrývá i v zisku nového postavení u banky"

Business plán jsme měli už ze situace, kdy jsme chtěli žádat o dotaci, která nakonec nevyšla. EIB převzala část rizik, my se díky tomu dostali z 8 % na nějakých 2,49 % úrokové sazby.

I Ondřej Tomšík, provozní ředitel kliniky Elite Dental Prague, se k možnosti financování skrze investiční plán dostal díky své bance. „Hledali jsme možnost refinancování a naším bankéřem nám byla nabídnuta možnost, zda nechceme investovat, že je tu příležitost k zisku lepších podmínek,“ popisuje svou zkušenost. „My jsme toho využili, business plán jsme měli už ze situace, kdy jsme chtěli žádat o dotaci, která nakonec nevyšla. EIB převzala část rizik, my se díky tomu dostali z 8 % na nějakých 2,49 % úrokové sazby,“ přidává konkrétní data k financování nových zařízení do kliniky, jakými jsou specializované zubní mikroskopy, operační ultrazvuk nebo 3D CT rentgen.

Podání žádosti

Při porovnání této možnosti investice a běžného úvěru pak díky pomoci ze strany ČMZRB změnu nijak zásadně nepocítil. „Paní z ČMZRB byla velice ochotná, pomohla mi vyplnit tři čtyři dokumenty, které jsou potřeba k té žádosti, a vším mě provedla. Když jsem udělal chybu, upozornila mě, ráda pomohla a díky známosti s naším bankéřem bylo i vše velice rychle a snadno hotové,“ vysvětluje Tomšík. „Nebyl tedy problém zažádat, rychle vše získat a v porovnání s ostatními úvěry tak nevidím žádný větší rozdíl. Šlo maximálně o pár hodin práce navíc,“ dodává.

Obrovská výhoda je v tom, že se změní postavení vaší společnosti z běžného klienta ve vážného partnera pro banku.

Velká výhoda se pak pro podnikatele může skrývat i v tom, že se na vás začnou bankovní subjekty dívat jiným pohledem. EIB přebírá část rizika na svou stranu a komerčním bankám pak umožňuje peníze investovat i do více rizikových projektů. „Obrovská výhoda je v tom, že se změní postavení vaší společnosti z běžného klienta ve vážného partnera pro banku. Tím, že EIB převezme tak velkou část rizik, se na vás jednoduše banka dívá úplně jinak, zásadně to zvýší váš kredit a banka je pak ochotná zafinancovat i projekty, které by jinak sítem neprošly,“ popisuje Ondřej Tomšík, jak vše může probíhat. „Konkrétně nám bylo řečeno, že kdyby šlo o refinancování bez zapojení investičního plánu, tak by – vzhledem k již proběhlému jinému refinancování – nebylo schváleno,“ ukazuje na příkladu.

V České republice jsou v současné chvíli čtyři banky, které podnikatelům finance z Investičního plánu pro Evropu poskytují. Jsou to Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka a Českomoravská záložní a rozvojová banka.

„Podniky s krátkou historií mají nově zpřístupněno revolvingové financování svých potřeb“

Jak již naznačil Luděk Bednář, se skupinou Evropské investiční banky u nás spolupracuje Komerční banka. Díky novým investičním plánům EU se pak možnosti KB pro české podnikatele zvětšily. V rámci spolupráce nabízí programy jako Mikrofinance, EuroInovace či COSME, a právě třetí jmenovaný dává záruku na krytí 50 % ztrát spojených s úvěrováním začínajících podnikatelů bez podnikatelské historie. Jak však podobná záruka funguje?

Pouze v případě, že z poskytnutých úvěrů bude KB způsobena ztráta, hradí EIF polovinu ztráty za klienta.

Poskytnutá záruka

„Programy EFSI (jeden z pilířů Junckerova balíčku, pozn. red.), které nyní zprostředkovává malým a středním klientům Komerční banka, jsou záručními programy. Tedy pouze v případě, že z poskytnutých úvěrů bude KB způsobena ztráta, hradí EIF polovinu ztráty za klienta,“ popisuje Pavel Zúbek, zástupce vedoucího útvaru Komunikace KB. „KB však musí standardně vymáhat, podle svých dlouhodobě osvědčených standardů. Klient nemůže automaticky počítat s tím, že mu bude část dluh prominuta. Záruka neznamená, že se podnikatel nemusí starat o polovinu splátek, že to za něho fond zaplatí. Záruka umožní snížit ztráty z celého portfolia úvěrů v určité podporované oblasti (například financování start-upů), to zvyšuje motivaci bank podporované příjemce financovat,“ doplňuje důležitými informacemi.

Všem, kteří mají nápad, který jsou připraveni realizovat a potřebují půjčit peníze na rozjezd nebo už ho realizují a potřebují půjčit peníze na další rozvoj.

Peníze na rozjezd i rozvoj

Komerční banka zatím začínajícím podnikatelům v programech COSME a Mikrofinance poskytla přes stovku úvěrů v celkové výši přes 100 mil. Kč, klíčové je však bezesporu to, komu přesně jsou tyto finance poskytovány. „Všem, kteří mají nápad, který jsou připraveni realizovat a potřebují půjčit peníze na rozjezd nebo už ho realizují a potřebují půjčit peníze na další rozvoj,“ odkrývá Pavel Zúbek. „Samozřejmě, klient nás musí přesvědčit o realizovatelnosti svého plánu. Pokud už klient svůj plán začal realizovat, tak to je samozřejmě velká výhoda oproti někomu, kdo má nápad zatím jen na papíře,“ dodává. Posouzení plánů je vždy vedeno na individuální bázi a pomocí tohoto financování si mohou začínající podnikatelé přijít na více než milion korun.

EIF zaměření programu nastavuje tak, aby rozšiřoval dosavadní nabídku financování malých a středních podnikatelů.

Jak již naznačuje příklad Ondřeje Tomšíka a společnosti Elite Dental Prague, díky investičnímu plánu mají šanci na financování i takové projekty, které by na nich za běžných podmínek nedosáhly. Ostatně přesně proto EIB s touto formou podpory přišla. „Záruka na úvěry pro začínající podnikatele v programu COSME je poskytnuta pouze na takové financování, které KB v minulosti téměř neposkytovala, či poskytovala pouze zanedbatelně. Tedy financování podnikatelů bez podnikatelské historie. Podniky s krátkou historií mají nově zpřístupněno revolvingové financování svých potřeb,“ popisuje Pavel Zúbek. „EIF zaměření programu nastavuje tak, aby rozšiřoval dosavadní nabídku financování malých a středních podnikatelů. Podmínky jsou nastaveny tak, aby nebyly ani pochybnosti o možném plýtvání záručními zdroji. Další novinkou díky Junckerovu balíčku jsou nižší požadavky na zajištění. EIF například přímo vylučuje některá další zajištění úvěru,“ dodává.

"Podstatou finanční podpory je sdílení rizika s podnikatelem."

Jedním z hlavních subjektů, který se na tuzemském trhu stará o podporu malých a středních podnikatelů, je Českomoravská záruční rozvojová banka. Ta kromě vládních programů spolupracuje i s Evropskou investiční bankou, jež skrze Evropský investiční fond poskytuje částečnou záruku za ztráty plynoucí z poskytnutého úvěru.

Junckerův balíček napomáhá podnikatelům zdolat překážku, kterou je chybějící majetek použitelný jako zajištění, které by mohl úvěrující bance nabídnout.

Pomoc podnikatelům

„V období, kdy jsou úrokové sazby nízké a požadavky na obezřetnost bankovního podnikání se zvýšily, význam dostatečného zajištění úvěrů vzrostl,“ vysvětluje Michal Pluta, ředitel odboru strategie a marketingu ČMZRB. „Junckerův balíček, jehož součástí se staly i záruky ČMZRB, na tuto situaci reaguje a napomáhá podnikatelům zdolat překážku, kterou je chybějící majetek použitelný jako zajištění, které by mohl úvěrující bance nabídnout,“ dodává k možnostem, jež plynou ze spolupráce s EIB.

Přestože je pak pro konečného příjemce proces získání úvěru či záruky obdobný, jako v případě programů podpory financovaných z národních prostředků, musí počítat s možnou dodatečnou kontrolou dodržování smlouvy. „Podstatou podpory je sdílení rizika s podnikatelem. Poskytovatelé podpory jsou povinni usilovat, obdobně jako to činí komerční subjekty, o co nejvyšší návratnost vložených prostředků. Nicméně podpora investic s vyšším možným rizikem je též jedním ze znaků Junckerova plánu EU,“ popisuje Michal Pluta.

Od roku 2015 funguje program Záruka 2015 – 2023, který je podpořen protizárukou EIF. Během uplynulého období byly záruky poskytnuty více než 1.500 podnikatelům ve výši 2,8 miliard korun.