S vývojem technologií se postupně stává poměrně složitou multioborovou disciplínou, která zahrnuje veškeré podpůrné procesy související s budovami, jejich správou, údržbou, s procesy, které jsou v budově vykonávány a také s lidmi, kteří s budovou přicházejí do styku.

Mezinárodní profesní organizace IFMA byla založena v USA a časem se její činnost rozšířila i do ČR. V současné době má více než 20 tis. členů na celém světě.

IFMA

Česká pobočka je aktivní v rámci IFMA i EuroFM, náš prezident zastává funkci viceprezidenta EuroFM. Uznáním aktivit je rozhodnutí pořádat největší evropskou konferenci FM v roce 2013 právě v Praze. Pro naše členy a všechny zájemce o obor je to mimořádná příležitost k setkání se světovým FM. IFMA je profesní asociací, kde členství je jakýmsi uznáním odbornosti člena. Osobní členství v profesní asociaci je v USA a západní Evropě prestižní. V ČR je dostupné i partnerství firemní, podrobnosti na www.ifma.cz.

Pro koho je FM vlastně určen?

Ze širšího pohledu pro všechny. Z užšího pohledu pak především pro FM odborníky, kteří rozhodují v taktických a strategických otázkách. Vedle znalosti stavu vlastního majetku je důležitá schopnost se učit, schopnost používat nejlepší příklady světové praxe. Software pro FM si můžete koupit, spotřeby energií můžete změřit, rozpočet naplánovat, budovu můžete prodat. Ale to, že do budovy přijdou každý pracovní den zaměstnanci a ti musí mít ideální prostředí pro svoji práci, z FM týmu nikdo nesejme. Ideální je stav, kdy všichni členové týmu jsou znalci ve svých oborech, jsou komunikativní, umějí ovládat svěřenou techniku a o své práci přemýšlejí a jsou iniciativní.

Nové technologie

Budoucnost FM je především v technologiích. Jejich možnosti jsou úžasné. Ale jejich pouhá implementace v jedné budově dnes již pravděpodobně nemůže existovat bez rozvinutého řídicího systému, který umožňuje jejich integraci. Tyto systémy pracují v reálném čase a dnes pro ně není problémem zahrnout do jednotného systému řízení výrobky různých firem.