EEN radí MSP např. v oblasti vstupu na zahraniční trhy, při hledání možností financovaní nebo s legislativou týkající se podnikání. Pořádá odborné semináře a konference zaměřené na všechny aspekty podnikání v zahraničí, věnuje se detailně poradenství v oblasti legislativy EU i nových technologií. Řada odborných publikací (k vysílání pracovníků, IPR atd.) je přístupná na webu sítě EEN v ČR. EEN také pomáhá firmám vyhledávat vhodné obchodní partnery. Pro tyto účely využívá speciální databázi nabídek a poptávek, jež obsahuje téměř 10 000 vstupů, pořádá dvoustranná obchodní jednání při významných mezinárodních veletrzích a využívá svoji síť po celém světě.

Volný pohyb služeb a vysílání pracovníků

Jednou z oblastí, jíž se EEN při Centru věnuje především, je poradenství o přeshraničním poskytování služeb a vysílání pracovníků. Jedná se totiž o komplikovanou záležitost pokrývající vše od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojené. Výhodou je, že EEN poradí v celé šíří této problematiky a neřeší izolovaně jen její jednotlivé aspekty. Dokladem zájmu o tyto služby jsou i stovky úspěšně zodpovězených dotazů ročně či vysoká účast na seminářích na toto téma ve všech regionech ČR.

Obchodní jednání při evropských veletrzích

Úspěšná a efektivní jsou obchodní jednání organizovaná sítí EEN při významných veletrzích, určená jak vystavovatelům, tak i návštěvníkům. Tento osvědčený projekt B2B nabízí předem sjednané obchodní schůzky těm, kteří hledají nové zákazníky pro své výrobky/služby nebo i dodavatele ve světě. Partnery pro jednání si vybírají firmy předem samy, účastníci obdrží harmonogram jednání již před akcí. Podnikatelé se nemusí bát přihlásit se, pracovníci EEN poskytují asistenci firmám po celou dobu akce a projekty jsou tak vhodné i pro podnikatele bez velkých mezinárodních zkušeností.

EEN každoročně nabízí desítky těchto B2B akcí, např. dubnová obchodní jednání Technology Cooperation Days při strojírenském veletrhu Hannover Messe v Německu či podzimní Subcontractor Connect ve Švédsku. V září budou tato jednání při veletrhu FOR ARCH v Praze a uskuteční se akce EEN Kontakt Kontrakt při MSV v Brně. Z nabídky lze vybírat i pro jiná odvětví – potravinářství, nanotechnologie, turismus, nábytkářství atd.

Kontakt: Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, tel.: 234 006 232, e-mail: , www.crr.cz/een, www.een.cz