Žijeme ve době, která se nebývale rychle vyvíjí a proměňuje. Na rozsáhlé společenské změny má výrazný vliv překotně rychlý rozvoj technologií, vědy a techniky, díky němuž se mění charakter řady lidských činností. Rychlý rozvoj technologií -  zvláště internetových aplikací - a jejich stále významnější role v dnešním světě se řadí mezi hlavní společenské změny v posledních desetiletích. Ty mají dopad také na vzdělávání a školství. Důsledkem rychlého zastarávání informací se vědomosti získané ve škole stávají neaktuálními a nepoužitelnými ještě dříve, než studenti nastoupí do zaměstnání... Odhaduje se, že všechny vědomosti, jimiž lidstvo dnes disponuje, budou za deset let tvořit pouhých deset procent všech znalostí! Objem dnešních poznatků je tak obrovský a stále se rozšiřuje, že již nadále není možno veškeré informace o světě jednoduše předávat. Je třeba rozvíjet zejména klíčové kompetence, které jim umožní učit se po celý život, univerzálně použitelné v běžných situacích. Ne překvapivě se mezi tyto řadí i komunikace v cizích jazycích.

A jak je to s dětmi  a cizími jazyky? To, že je budou v životě potřebovat, o tom dnes pochybuje již málokdo. Obecně však převládá názor, že děti se mají nejdřív naučit komunikovat ve svém mateřském jazyce, a pak můžou pokračovat dál. Třeba ve školce, nebo ideálně až ve škole. Aby toho neměli “hodně”. Jak je to však u bilingvních dětí? Ty se druhý jazyk učí souběžně s tím prvním. A to tak přirozeně, jak ten první. Nejdřív poslechem, pak porozuměním, komunikací, psaním… Jinými slovy - hrou a napodobováním, ne drilováním. Výsledky mezinárodních studií prokázali, že pokud dětem vytvoříme podobné podmínky od útlého věku, jsou schopny cizí jazyk nasávat právě tímto přirozeným způsobem. Nejlepší výsledky přitom dosahují právě děti, které jsou těmto “impulzům” vystavovány již před dovršením 1 roku. V takovém případě je ale důležité, aby se pracovalo s jasnou koncepcí, brali se v potaz vývojové stádia dětí a dlouhodobá vize. Cílem není, aby dítě docházející od miminka 1x týdně na angličtinu ve 3 letech plynule mluvilo anglicky. Cílem je, aby bralo angličtinu jako přirozenou součást svého dětství a ve správných milnících dostávalo ty správné formy podnětů. Pak se dostaví i vytoužené výsledky.

V jazykové škole Kids&Us je dlouhodobá vize vidět všude, kam se podíváte: začíná to krásnými, moderně vybavenými prostory, které by klidně mohli být považovány za herny. Vkusně a pečlivě připravené pracovní materiály, poslechová CD-čka s příběhy vrstevníků, interaktivní mluvící pera, mobilní aplikace a bohatá tištěná knižní edice pro všechny věkové kategorie. Děti jsou společně s lektory aktivními účastníky “hry” formálně nazývané lekce. No “do Kids” se nechodí jenom na lekce. Jelikož angličtina je přirozenou součástí dětství zdejších studentů, organizuje škola pro ně a jejich kamarády i nejrůznější společenské akce: vaření, tvoření, příměstské tábory a divadélka - všechno v angličtině. Škola má svůj původ ve Španělsku, celosvětově čítá přes 85.000 studentů a sebevědomě o sobě říká, že předáváním jazykových znalostí ovlivnila již celou jednu generaci dětí.

Moderní technologie jsou považovány i za účinný nástroj pro rozvíjení jazykových dovedností dospělých (kteří neměli to štestí dostat cizí jazyk od kolébky….). Mohou motivovat studenty, učinit vyučování autentičtějším a přispět tak k rozvoji výšeuvedených klíčových kompetencí. V jazykové škole - která pro svou vášeň v příběhy dostala příznačné jméno Stories - již roky i díky moderním technologiím bojují proti fenoménu “moderní negramotnosti” - za jakou je neznalost minimálně jednoho cizího jazyka v současnosti považována. To, že nevstupujete do klasické školy je zřejmé již od momentu, kdy výtah zastaví v 5.patře, a vy - byť kousek od Václavského náměstí - se najednou ocitnete v jakémsi malém Londýně. Vysvětlí vám tady, že několik pravidelných minut angličtiny denně je lepší než nárazová předsevzetí typu “zítra si přihlásím na kurz, nebo “dnes si kupuji knihu pro samouky a vážně to tentokrát dám”. A že těch pár minut denně není vůbec tak náročné dosáhnout, pokud je věnujete příběhu, který Vás baví a který si navíc můžete “prožít” i na své individuální lekci s lektorem. Škola totiž vyvinula pro své studenty vlastní audiovizuální materiály, které má student díky tabletu neustále u sebe.

Idea vlastních “příběhů” k výuce jazyka byla jen krokem od realizace ještě odvážnějšího projektu mateřské společnosti Archimedes Inspiraton - posunout do pozice lektorů známé skutečné herce i kreslené postavy. Roky vyvíjela mobilní aplikaci, která jako jediná na světe pracuje s celými filmy jako s materiály pro výuku cizího jazyka. Koncept a kvalita aplikace Movies for iPad již oslovil i hollywoodská studia a společnost v současnosti jedná o celosvětových právech k “velkým” filmům. V současnosti může vašim učitelem angličtiny být John Travolta, Meryl Streep nebo Julia Roberts. A již brzy se k nim přidá třeba Marlon Brando nebo Tom Hanks. Trend na trhu mobilních zařízení je jasný a aplikace Movies nechce stát bokem. Tyto výjimeční “učitelé” budou již brzy i na tabletech s Androidem a časem i na chytrých telefonech. Zároveň společnost vyvíjí materiály pro ty lektory, kteří chtějí s aplikací pracovat ve svých lekcích a nabídnout tak svým studentům autentický a moderní výukový materiál. Protože - jak tvrdí Miroslav Pešta, ředitel Archimedes Inspiration: “příběhy se neučíte, příběhy si pamatujete”.

Zajímavé odkazy:

Tip 

Síť poboček plánuje rozšíření svého působení a svých poboček také v České republice. Frančízový systém je připravený pro všechny, kteří chtějí mít své povolání zároveň svojí vášní a životním uspokojením, protože tento projekt to umožňuje.