Outsourcing je nástrojem pro společnosti, které se chtějí soustředit na svůj hlavní předmět podnikání, ve kterém mají nejvíce zkušeností a jsou v něm nejvíce kreativní. V souvisejících službách nemají dostatečné znalosti a kapacity a je tudíž ekonomicky výhodnější ponechat jejich zajištění někomu jinému.

Tři úrovně

V rámci outsourcingu služeb se rozlišují tři základní stupně, které se liší rozsahem zajišťovaných služeb. Nejnižší stupeň služeb je 2PL (second-party logistics), kdy zadavatel objednává služby u specializované firmy. Více provázaná forma spolupráce se označuje jako 3PL (third-party logistics), a to tehdy, když firma realizuje část nebo celý dodavatelský řetězec a je zodpovědná za jeho výsledek.

Nejkomplexnější je spolupráce na stupně 4PL (fourth-party logistics), kdy dodavatel přebírá kompletní organizaci logistického řetězce.

Priority

V České republice existuje mnoho společností, které poskytují outsourcing logistických služeb. Mezi dodavatele, kteří nemají vyhraněnou specializaci, patří například DSV CZ, která dosahuje velmi dobrých výsledků s obratem cca 1,17 mld. korun (2011).

„Na základě dlouhodobých zkušeností vnímá DSV CZ dvě základní priority u různých typů zákazníků. U menších a středních společností je hlavním kritériem při výběru služeb obvykle cena. Šíře portfolia a kvalita služeb hraje větší roli především u velkých a nadnárodních společností,“ popisuje Ing. Radoslav Palla, Logistics Director.

Jak outsourcovat?

Největší úspora se při outsourcování logistických služeb obvykle projeví v oblasti investic, jelikož není potřeba investovat do budování logistických skladů. Největší kámen úrazu bývá vyčíslování služeb, protože využití logistické společnosti neznamená pouze „pronájem“ lidí, aut a skladových prostor. Do výsledné částky se promítá cena za zákaznický servis, přepravní náklady, pronájem skladu, kancelářskou a skladovou techniku. Spolupráce pak vyžaduje zkušební dobu, aby se obě firmy naladily na stejnou vlnu.