V první řadě je důležité si uvědomit, že 90% podnikatelů do pěti let skončí. Franšíza mi proto přijde jako způsob podnikání, kde podnikatelé minimalizují své investiční riziko,“ vysvětluje majitel několika kanceláří RE/MAX a také majitel licence franšízové sítě Gepard Finance Pavel Hassman své historické rozhodnutí stát se franšízantem. Pavel Hassman přitom podniká už od devadesátých let. Začínal s cestovní kanceláří, pak měl obchod s kancelářskými potřebami. Nakonec se našel v realitách, ve kterých úspěšně podniká i přes to, že jeho cílovou oblastí jsou severní Čechy, kde je situace s bydlením velmi složitá.

Hlavní argument pro koupi franšízové licence je podle oslovených podnikatelů především usnadnění vlastních začátků. Kupující dostane zavedenou značku, ověřený koncept a návod jak začít. Díky tomu je pro budoucí podnikatele snadnější začít a hlavně překonat krizové první roky. Zjednodušeně řečeno: Franšízing je založený na principu opakování již ověřeného úspěchu. Míra neúspěchu franšízantů je proto na rozdíl od vlastního původního podnikání velmi nízká.

Rozjezd franšízy stojí více

Jenže nic není zadarmo a koupě „jistoty“ v podobě franšízové licence něco stojí. Zájemce o licenci totiž musí centrále platit nejen poplatky za její využívání, ale také podíl na zisku. Potenciální zájemce tak musí mít kapitál odpovídající konkrétnímu typu franšízy. „Licenci kupujete na několik let dopředu, navíc potřebujete kapitál na pronájem kanceláře, její vybavení i ostatní zázemí,“ popisuje náklady realitní franšízy Radka Králíková, majitelka RE/MAX Ability. Na druhou stranu odváděné poplatky jsou investovány do společného marketingu, prohlubování známosti značky a dalších aktivit, které pomáhají franšízantům v podnikání.

Franšíza může omezit podnikatelský rozlet

Dalším omezením jsou často jasná pravidla, které určují, co podnikatel smí a nesmí. „Pro některé podnikatele je těžké se přizpůsobit jakémukoli systému, včetně toho, který sami vytvoří. Na druhou stranu s franšízovou licencí získáváte osvědčený systém podnikání, který nestagnuje, ale neustále se přizpůsobuje a vyvíjí,“ říká Pavel Hassman. Franšízové koncepty mají různě nastavené hranice. U některých značek nesmíte změnit absolutně nic. Vše funguje dle přesně vymezených pravidel v zavedeném řádu a systému. U jiných naopak dostanete mantinely, v rámci kterých můžete postupovat relativně svobodně dle vlastního uvážení. Je třeba dobře zvolit, který přístup vám více vyhovuje.

Známá značka usnadní obchod

Zásadní výhodou franšízy může být její lepší uchopitelnost. Franšíza dokáže nabídnout obrovskou konkurenční výhodu v podobě zavedené značky s vysokým obecným povědomím. Naopak při založení firmy takzvaně na zelené louce vše záleží jen na unikátnosti produktu a přístupu podnikatele.

Navíc u franšízového podnikání máte možnost do jisté míry propočítat návratnost investice a lépe tak plánovat vlastní budoucnost. Opět ovšem záleží na konkrétní licenci. „Pokud uvažujete o franšíze, vyžadujte propracovaný obchodní systém, který bude schopen generovat přiměřený zisk s přijatelnou mírou rizika,“ doporučuje Pavel Hassman.

Kdy má a kdy nemá smysl uvažovat o franšíze?

Franšízu využijete zejména pokud:

 • uvažujete o vlastním podnikání, ale bojíte se počátečního rizika a pomalého rozjezdu firmy,
 • chystáte se vstoupit do vysoce konkurenčního prostředí
 • nemáte s podnikáním zkušenosti a ocenili byste pomoc v začátcích

Výhodou konceptu je:

 • jednotný marketing vedený z centrály společnosti. Díky tomu se zvyšuje povědomí o značce a tím i důvěryhodnost a známost jednotlivých franšízantů,
 • ve franšíze máte možnost vzájemně sdílet zkušenosti. Často se pořádají školení, konference, setkávání franšízantů.

Hlavní omezení franšízových konceptů

O franšíze neuvažujte, pokud:

 • Jste kreativní, máte spoustu vlastních nápadů, do kterých se chcete pustit a nechcete být omezování nikým jiným. Franšízová smlouva by vás totiž mohla v některých ohledech omezovat.
 • Máte neotřelý podnikatelský záměr, který chcete realizovat a na trhu nikdo takový nepůsobí.

Situace, ve kterých je franšíza náročnější než vlastní podnikání:

 • Kromě počátečního kapitálu na provozovnu a její vybavení budete muset zaplatit i licenci - franšízovou značku,
 • v některých případech si ani nemůžete vybrat, kde budete mít provozovnu. Pravidla franšízové smlouvy totiž dávají právo vybrat vám místo i lokalitu a vy se musíte přizpůsobit,
 • jednání o pořízení licence může chvíli trvat,
 • selhání jiného franšízanta dokáže poškodit celou síť a tím i vaše vlastní podnikání, je proto třeba důkladně zvažovat, s kým se do podnikání pustit,
 • franšízové poplatky jsou většinou nejen jednorázové (nákup licence), ale také jako procenta z obratu. Tato částka je využívána na provoz centrály, společný marketing a další aktivity, ze kterých členové mohou těžit,
 • kontrola ze strany majitele franšízové licence a případné sankce za porušování pravidla. Ty mohou v horším případě skončit i odebráním licence a tím ukončení podnikání ze strany majitele/masterfranšízanta.