Cloud v dnešní době nabízí výhody společnostem všech velikostí. Nejvíce prokazatelné jsou benefity v sektoru malých a středních firem, popřípadě u nově vzniklých společností. Hlavním přínosem cloudových služeb je především to, že rostou s vámi - a to nejen z hlediska výkonu a šíře využívaných služeb, ale také z pohledu optimálních nákladů na zajištění bezpečnosti.

Bezpečnost až na prvním místě

Velmi často se setkáváme s názorem, že je bezpečnější umístit data v prostorách společnosti než v cloudu. Opak je ale pravdou. K infrastruktuře umístěné uvnitř firmy mají zpravidla přístup téměř všichni zaměstnanci. Oproti tomu u poskytovatelů jsou to pouze pověření profesionálové. Z výzkumu společnosti DAP Services vyplývá, že až 40 % zaměstnanců klidně vědomě poškodí zaměstnavatele či nadřízeného, budou-li z toho mít osobní prospěch. Pravděpodobnost zneužití dat zaměstnancem je tedy až třikrát vyšší než u zneužití dat externím dodavatelem.

Příklad z praxe

Rozdíl mezi vlastním a cloudovým řešením (s ohledem na bezpečnostní rizika) si ukážeme na následujícím příkladu. Malá pražská společnost si zálohovala data jak v rámci serveru, který vlastnila, tak na externí disk. Kvůli technické poruše však byly vyplaveny kanceláře, kde byla veškerá technika umístěna, a tak došlo k nenávratnému poškození serveru i úložiště. (Do podobně svízelné situace se inkriminovaná firma mohla dostat i při krádeži serveru.) Následky mohou pro dotčenou firmu logicky znamenat katastrofu.

A jak vypadá praxe ve firmě dnes? Firma využívá cloudovou službu SoftwareHosting.cz. Firemní data jsou uložena v datovém centru, a kromě toho jsou ještě několikanásobně zálohována. Zálohy jsou navíc záměrně situovány do různých lokalit České republiky. Jistě už není třeba zmiňovat, že dnešní datová centra disponují moderními bezpečnostními systémy, které slouží jako prevence před haváriemi všeho druhu, od požárů až po záplavy. Vzhledem k zabezpečení kvalitních datových center (kamerové systémy, vstupní systémy, nepřetržitá ostraha, monitoring) nepřichází v úvahu ani riziko krádeže. A pokud by v extrémním případě provozovatel cloudu přece jen vaše data ztratil, máte větší šanci na náhradu škody, než když je ztratí Váš zaměstnanec.

Mylná bývá i představa, že data může odcizit provozovatel cloudových služeb. Vzhledem k tomu, že v cloudu SoftwareHosting.cz jsou řádově umístěna data stovek firem, ani samotní administrátoři nemají čas se jimi probírat. Ba co víc - data jsou pro ně již z povahy věci nezajímavá. Pokud by ale přece jen došlo k selhání lidského faktoru, provozovatelé jsou pojištěni a smluvně vázáni. Díky tomu opět máte podstatně vyšší šanci domoci se náhrady škody než v podobných případech u vlastních zaměstnanců.

Bezpečnost a spolehlivost za malé peníze

Spolehlivost aplikací umístěných v cloudu je vyšší, než si většina lidí myslí. Interní systémy mohou občas dostat "škytavku" i na interní síti. Oproti tomu aplikace, provozovaná v cloudu, je vždy podstatně spolehlivější, poněvadž je pod neustálým dohledem. Výkon, který pro svůj provoz potřebuje, se dá jednodušeji škálovat, a sice díky robustnější infrastruktuře poskytovatele. Většina firem si nákladnou infrastrukturu, potřebnou pro takový provoz, pořizuje jen velmi těžko.

Další články na toto téma naleznete na portálu uctovani.net.