Poslední příspěvky

Mohlo by vás také zajímat

Ten nejlepší telefon – Recenze SAMSUNG i8910 HD

Konečně jsem se po půl roce čekání dočkal. Konečně držím v ruce telefon, o kterém jsem již dlouhou dobu snil. Bohužel čekání bylo dlouhé a já nakonec čekání na SAMSUNG OMNIA HD, respektive na SAMSUNG i8910 HD, jak se nyní tento krasavec jmenuje nevydržel. Před dvěma měsíci, kdy mi moje NOKIA 6500 tak nějak shořela, ..

Jak tisknout s barevným profilem?

Manipulování s barvenými profily je důležitá část práce náročnějšího fotografa. Existuje bezpočet knih pojednávající o správě barev, o různých barevných profilech atd. Pokud pracujete ale výhradně s formátem *.jpg, v sRGB, v 8 bitech a fotky posíláte do komerčního minilabu přes internet, můžete povětšinou kapitoly ..

Různé země - různé ceny aneb Kolik utratíme v Evropě?

Stále více a častěji cestujeme. S tím je spojeno i nakupování - a kdo by nechtěl nakupovat co nejvýhodněji? V malém přehledu vybraného zboží můžete porovnat ceny v různých evropských zemích:1,5 litrová lahev Coca-ColyVe Francii, zemi minerálek, je Coca-Cola relativně levná - průměrná cena je 1,40 €. Ještě levnější ..

Pokrok počítačových her aneb byznys je všude

Oblast počítačových her se dynamicky rozvíjí a rychle roste, bohužel však ne vždy k našemu prospěchu a naše herní srdce často skomírá nad výsledkem.Počítačové hry již mají za sebou nějakou tu historii a za posledních 10 let se z her stal dokonce i výborný komerční produkt schopný tvořit slušné zisky. Zatímco na ..

Fallout 2 - radioaktivní nostalgie

Se slzou v oku vzpomeňme na legendu legend a hlavou bijme do zdi v toužebném přání, aby byli Black Isle osvíceni a vrhli se po skončení vývoje Icewind Dale 2 na tvorbu Falloutu 3.Takto nějak začíná příběh Falloutu 2 (FO2), podle mně asi nejlepšího počítačového RPG všech dob. Začíná tedy tím, že se Vyvolený vydává do ..

GameCenter.cz - Syberia II

Kdo hrál původní Syberii, jistě si vzpomíná na krásný příběh, nádhernou grafiku a líbeznou Kate. Nabízí Syberia II to samé nebo dokonce ještě více?Jedna zapadlá hospůdka v RomansburguPrvní díl Syberie zaujal mnoho hráčů krásným příběhem a sympatickou Kate, která se měla postarat o odkoupení továrny Volbergových. ..

Gamepady? Stále mají co nabídnout...

Hledáte vhodné a především univerzální herní zařízení? Napadl vás gamepad? Zkuste se s námi podívat na takovou bratrskou dvojici... Gamepad je zvláštní hráčská pomůcka. Jedni ho zatracují, druzí vyzvedávají do výšin. Jako vždy se dá pravda hledat někde uprostřed. Není to všelék - tím chci říci nehodí se vždy a ..

Paradise Cracked

Dnes vám přinášíme podrobný pohled na cyberpunkové RPG Paradise Cracked, které si bere vzor z takových velikánů, jako jsou Matrix, Blade Runner či Neuromancer.Paradise Cracked je nová takticko-bojová RPG hra, která vznikla v Rusku pod hlavičkou firmy Mist Land. Hned vám vysvětlím, proč jsem záměrně napsal vyšla – protože ..

Recenze NAVIGON 8410

Navigace NAVIGON není třeba dlouze představovat, protože tu již nějaký ten rok útočí na vrchol trhu s GPS přístroji. Nadvláda TOMTOMU, případně GARMINU tak již brzo skončí vzhledem k velkému technologickému vývoji navigací NAVIGON.Před několika roky přišly modely 7110 a 8110, které velmi dobře zaútočili na TOP modely ..

Investice do umění

Svět se již po několikáté za dobu existence moderní historie ocitl v krizi. Firmy krachují, lidé jsou bez práce a kdo nemá úspory, má obrovské starosti.To se ovšem netýká určité skupiny lidí, která ovládá finanční trhy a její jmění má za číslem vždy dlouhou řádku nul. I takoví lidé ovšem během krize mohou o ..

Výdaje podle skutečnosti

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme. Co vše lze zahrnout do výdajů Finanční úřad uznává výdaje, které: jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmů jsme fakticky zaplatili v příslušném roce ..

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% - 80%). Veškeré podrobnosti najdete v zákoně o ..

Faktury a doklady

Archivace dokladů Každá samostatně výdělečná osoba odpovídá za archivaci a prokazatelnost svých dokladů. Po dobu uskladnění může dojít ke ztrátě kvality dokladu, resp. jeho čitelnosti. V těchto případech je dobré rizikové doklady okopírovat a založit je spolu s originálem. Pro neplátce DPH platí obecná archivační ..

Účetnictví (podvojné)

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Účetnictví (podvojné) Podvojné účetnictví je ke dnešnímu dni zastaralý avšak zažitý termín. Dnes je ..

Daňová evidence

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Daňová evidence Daňová evidence je termín nového zákona (§7b zákona o daních z příjmu), který nahradil ..

Daňové přiznání

31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá být. Tento formulář daňového přiznání ..

Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám. Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, odečitatelné položky uplatňujete ještě před ..

Nezdanitelný základ daně

Chcete-li ušetřit na daních z příjmu můžete využít nejen slevy na dani, a odečitatelné položky, ale také nezdanitelné části základu daně. Nezdanitelnou částí základu daně uvádí zákon o daních z příjmu v §15. Stručný přehled: Dary pro veřejně prospěšné účely Úroky z úvěru ze stavebního spoření a ..

Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění. Dohoda o pracovní činnosti zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčně Dohoda o provedení ..

Darovací a dědická daň

Darovací a dědická daň se nazývá rovněž daní převodovou, neboť se vztahuje na převod (bezúplatný) vlastnictví majetku. Kdo platí daň Darovací daň Darovací daň platí vždy nabyvatel (výjimky při přeshraničním transferu). Dědickou daň Dědickou daň platí dědic nezávisle na tom, zda dědí celé či částečné ..

Povinná registrace k DPH

Podmínky, za kterých se povinně musíme zaregistrovat k DPH stanovuje §94 zákona o DPH, např.: nabýváním majetku privatizací či prodejem podniku vstupujeme do postavení zemřelého plátce DPH nákupem zboží (automobil, zboží v ceně vyšší jak 326 000,-Kč a zboží, které je předmětem spotřební daně a zakupujeme jej v EU ..

DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy spotřebitel. DPH je zákonem stanovena vždy ..

Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FO Rezidenti Daň z příjmu fyzických osob platí: občané s trvalým pobytem na území České republiky občané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roce Tato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů. Nerezidenti Daň z příjmu fyzických osob ..

Přehled příjmů OSVČ

Přehledy o platbě pojištění OSVČ Na základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva). Tiskopisy a formuláře Tiskopisy si můžete buď osobně vyzvednout na ..

Zálohy zdravotního pojištění

Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti. hlavní příjem vedlejší příjem pojistné platí stát Zálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být ..

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění? Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní ..

Nejčastější dotazy OSVČ na sociální pojištění

Jakým způsobem oznámit OSSZ, že jsem ukončil samostatně výdělečnou činnost? OSVČ je povinen oznámit ukončení samostatně výdělečné činnosti příslušné OSSZ písemně. Ukončením se rozumí jak přerušení podnikání, tak zrušení podnikatelského oprávnění. Toto oznámení jste povinni učinit do 8 dní následujícího ..

Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte: v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled) v případě, že v přehledu ..

Nebylo nalezeno více příspěvků