Pro všechny zaměstnance vyslané na služební cestu se vyskytují zákonem stanovené náhrady, o něž řada z nich nežádá. Zaměstnavatel musí na zažádání vyplácet náhrady na jídlo a pohonné hmoty, částky se však každý rok mění a rozdíly se nacházejí i v tom, zda pracujete v soukromé sféře či státní správě a zda jedete na tuzemskou, nebo zahraniční služební cestu. V některých případech se zaměstnanci mohou těšit i na kapesné, to je však nenárokovatelné a závisí pouze na štědrosti zaměstnavatele.

Stravování při cestě po ČR

Pokud vás služební cesta zavede na některé z míst v České republice, musíte pochopitelně očekávat menší náhrady, než je tomu u cest do zahraničí. Jestliže jste pak státním zaměstnance, máte legislativně stanovené jak minimální, tak maximální částky na náhradu v rámci stravování. U podnikatelské sféry je pak zákonem stanovena pouze minimální hranice. Maximální hranice chybí, málokdy se však zaměstnavatel ze soukromé sféry dostane s náhradami výše, než je limit u státních zaměstnanců – jakákoliv náhrada nad tuto výši totiž není daňově uznatelných nákladem.

Cesta do zahraničí

Při cestování do zahraničí hraje velkou roli nejen doba pobytu v zahraničí, ale zejména to, kam přesně se vydáváte. Pro každý stát je stanovená základní sazba zahraničního stravného. Při cestě do Německa se tedy můžete těšit na 45 € na den, zatímco při cestě do Maďarska 35 €.  Nutno však vždy myslet na to, že zaměstnavatel může základní sazbu dle vlastního rozhodnutí snížit až o čtvrtinu.

U zahraničních cest je velice důležitá přesná doba, kterou v zahraničí strávíte. Počítá se od okamžiku překročení hranic, resp. od okamžiku vzletu letadla. V případě návštěvy více států během jediného dne se počítá sazba podle toho, kde jste strávili nejvíce času. Podle délky pobytu se následně přepočítává část, jež je ze základní sazby vyplácena.

Náklady na pohonné hmoty a opotřebení auta

Ať už se po domluvě zaměstnavatelem rozhodnete vydat na služební cestu vlakem, autobusem, letadlem nebo vlastním automobilem, máte pochopitelně nárok na náhradu i v tomto případě. U případů veřejné dopravy je situace snadná, zaměstnavatel proplatí výši jízdenky/letenky v plné výši. Složitější je situace u přepravy vlastním automobilem.

V případě, kdy nevyužíváte služebního auta, máte nárok kromě náhrady pohonných hmot i na náhradu opotřebení auta. Nutné je však vždy se zaměstnavatelem využití vlastního vozu domluvit, jinak na náhradu nárok nevzniká. Náhrada opotřebení vozidla se vypočítává na základě ujeté vzdálenosti, u jednostopých vozidel je to minimálně 1 Kč na kilometr, u osobních vozidel pak minimálně 3,80 Kč na kilometr.