Na to jsme se ptali Tomáše Loukoty, obchodního ředitele výrobce ekonomických a informačních systémů, firmy Cígler Softwa­re.

30 % neúspěšných implemen­tací je hro­zivé číslo, čím si to vysvětlujete?

Data pochází z průzkumů v Německu. Sa­motného mě zarazila. Ale na druhou stranu, přes stále dokonalejší systémy a nástroje se jedna věc nemění – lidé. Zadavatel se často ne­chá strhnout technickou stránkou věci, ale jen mi­nimum úsilí věnuje práci s vlastními lidmi, kteří bu­dou s ERP ve firmě pracovat.

Takže zadavatelé podceňují svou roli v celém procesu?

Bohužel ano. Imple­mentace ERP systému vyžaduje spoustu času i sil nejen na straně do­davatele, ale i právě zada­vatele. Zásadní je výběr tzv. klíčového uživatele - člověka, který interně řídí celou implementaci. Už jen to často rozhodne o úspěchu či neúspěchu.

Kdo by tedy měl být klíčovým uživatelem?

Ideálně zkušený zaměstnanec firmy, dobře obeznámený se všemi procesy, směřováním i slabými a silnými stránkami společnosti. Zároveň by měl mít dostatek kompetencí pro rozhodování.

Takových lidí ale ve firmách nebývá moc, že?

Přesně tak. A když už ta­kový člověk ve firmě je, bývá hodně vytížený. Přesto ale doporučuji za žádnou ce­nu výběr klíčového uživatele nepodcenit. A ideálně provést také podrobnou implementační studii, která přesně stanoví celý proces implementace krok za kro­kem.

Má také implementační studie nějaká úskalí?

Spolehlivým zabijákem úspěchu je situace, kdy studii a samot­nou implementaci provádí rozdílní lidé, typicky z jiné společnosti. Většinou z důvodu úspor. Vytratí se know-how a při změně zadání či podmínek se stane studie bezcennou. Doporučuji pro­to neměnit tým v průběhu implementace, vyhradit si dost času a mít pevnou vůli. Pak vám pád do těch 30% nehrozí.