Majitelé a manažeři se revitalizaci podniku vyhýbají, protože v procesu revitalizace firmy vidí přiznání vlastní neschopnosti vést svůj podnik k prosperitě. Existují však různé formy revitalizace. Některé celosvětově uznávané společnosti pochopily přínos revitalizace ve fázi rozvoje firmy (restart směrem k vyšším tržbám či efektivnějšímu fungování) a díky tomu se dlouhodobě hřejí na ekonomickém výsluní. Čeští podnikatelé – pokud vůbec – pomoc odborníků na revitalizace firem začínají vyhledávat až v době, kdy se jejich firmě přestává dařit nebo se již nacházejí v celkové krizi.

Mnoho podnikatelů má pouze omezený náhled na význam pojmu a procesu revitalizace. Tento proces lze obrazně rozdělit do tří stádií podle míry změn a zásahů, které ve firmě probíhají. Pokud je podnik v rozvoji (daří se mu) a přistoupí z důvodu snahy o další růst k procesu revitalizace, hovoříme o strategii prosperity. Pokud je firma ve fázi stagnace či poklesu výkonnosti, pak hovoříme o strategii obnovy. A je-li firma na hranici zániku, a chce se z této situace dostat, pak hovoříme o strategii resuscitace, která je v běžném slovníku akcionářů, podnikatelů a manažerů chápána jako ona neoblíbená restrukturalizace podniku.

Strategie prosperity neboli rozvoj firmy je v České republice nejméně používanou formou revitalizace, protože jde o zásah do strategického řízení firmy v době, kdy zažívá rozkvět. "Rozhodnutí managementu k externímu stimulu (formou revitalizace) bývá proto ze všech tří výše uvedených typů strategií (prosperita, obnova, resuscitace) nejtěžší v momentě, kdy se firmě daří a prosperuje. Management firmy si totiž často klade otázku, proč by firma měla měnit to, co funguje? Odpovědí je, že nemusí měnit to, co funguje, ale zlepšovat to, co funguje. Zvyšovat efektivitu a produktivitu firmy v době, kdy se ji daří, je totiž mimochodem mnohem účinnější a výnosnější, než v momentě, kdy firma zažívá stagnaci či krizi," upřesnil jednatel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

"Rozhodnutí managementu k externímu stimulu (formou revitalizace) bývá proto ze všech tří výše uvedených typů strategií (prosperita, obnova, resuscitace) nejtěžší v momentě, kdy se firmě daří a prosperuje."

Podle jeho slov strategii prosperity zatím volí jen velmi zkušení a v byznysu ostřílení podnikatelé a manažeři. Vědí, že každá firma prochází různými fázemi svého životního cyklu a ještě před dosažením vrcholu rozvoje chtějí pracovat na dalším vývoji podniku. Takovýto model fungování v minulosti uplatňovala např. jedna z nejlepších firem na světě, společnost General Eletric (GE). Tuzemští podnikatelé vyhledávají pomoc odborníků na revitalizaci podniku až v době, kdy se jejich firmě přestává dařit nebo se již nachází v krizi. Mnohdy přitom stačí jen drobné úpravy v marketingu, obchodě či v provozu a žádná krize vůbec nastat nemusela. U malých a středních podniků bývají příčiny problémů hodně podobné. Nejčastěji jde o špatně nastavenou obchodní strategii, špatnou či zcela chybějící personální politiku (špatný výběr lidí, nedostatečná motivace zaměstnanců), chaos v řízení firmy a organizaci práce, nedisciplinované finanční řízení firmy, chaotické a zkratové plánování, nefunkční controlling, neúčinný marketing či nulovou propagaci. Pouze identifikace problémů a návrh jejich řešení však nestačí. "Tyto věci je nutné s majiteli firem řešit bod po bodu, sestavit akční plán změn a kontrolovat jejich plnění. Firmy mají často sklon vracet se k původně zajetému stereotypu. Naše společnost pomáhá svým klientům dosahovat trvalých změn vedoucích k mnohem lepším výsledkům, než měly kdykoliv dříve," upozornil jednatel společnosti J.I.P. pro firmy.

J.I.P. pro firmy s.r.o. pomáhá podnikatelům budovat prosperující firmy. Má za sebou více jak sto projektů revitalizací malých a středních firem s českým kapitálem. Tyto projekty se zaměřovaly jak na další rozvoj fungujících a prosperujících podniků, tak na obnovu podniků, které stagnovaly, nebo se nacházeli v krizové situaci. Klientelu společnosti J.I.P. tvoří z 50% stagnující či „problémové“ firmy a z 50% firmy, které jsou zdravé, ale chtějí dál či rychleji růst. "Setkávám se často s majiteli firem, kteří jsou s chodem jejich podniku vcelku spokojení, ale neposunují se dále, kupředu. Jako by nemohli překročit svůj stín. Často cítí, že by se dalo ještě něco vylepšit, ale nevědí co a jak. I v tomto ohledu se mohou s důvěrou svěřit do naší péče," doplnil Jemelka.

Více informací na:  www.jip-pf.cz