Dlouhodobě je tak ze strany uchazečů o franšízové licence zájem o koncepty působící v oblasti služeb, vzdělávání, zdravé výživy. Atraktivním pak stále zůstává obor gastronomie.

Co se týče strategie, které franšízové značky přijaly pro tento rok, není pouze ve znamení rozšiřování pobočkové sítě. Řada konceptů se rozhodla se zaměřit na stabilizaci značky. Zaměřují se více na marketingové aktivity a podporu stávající sítě a nevyhledávají již tak masově nové franšízanty.

A s tímto krokem se jim rozhodla pomoci i Česká asociace franchisingu (ČAF), když se rozhodla v letošním roce uspořádat historicky první ročník soutěže Franchisa roku. Ta má za cíl představit a ocenit prověřené franšízové koncepty, které dodržují Etický kodex franchisingu a jedná se čistou franšízu. „Toto v praxi znamená, že firma buduje síť v souladu s manuálem franšízového konceptu a se svými partnery, franšízanty, uzavírá franšízovou smlouvu,“ vysvětluje Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF s tím, že již samotná účast v soutěži dává veřejnosti a i případným zájemcům o franšízové licence najevo, že podnikání pod jejím brandem splňuje náležitosti, které by kvalitní franšízový systém měl splňovat.

„Díky tomu bude nejen vítězný koncept atraktivnější pro nové franšízanty, ponese si s sebou totiž punc dobrého franšízového partnera,“ doplňuje Petra Ritschelová.

Hlavní snahou soutěže je zviditelnění franšízingu jako nejefektivnějšího odbytového systému 21. století, což je zcela v souladu s posláním Asociace, jejímž cílem je především popularizace a vzdělávání v oblasti franšízingu. Právě proto se Asociace rozhodla zařadit tuto novou aktivitu.  Vzorem jí byly i jiné partnerské evropské franšízové Asociace, například v Německu nebo ve Velké Británii. Zde je soutěž organizována již několik let a postupem času se stala velmi prestižní záležitostí. Jedotlivé koncepty se doslova předhánějí v účasti v jednotlivých kategoriích.

Pro první ročník soutěže vyhlásila ČAF tři soutěžní kategorie. Kategorie Franchisor roku ocení kvalitní tuzemský nebo zahraniční koncept. O jeho vítězi rozhodne nezávislá porota složená z řad odborníků z oblasti ekonomie, podnikání, práva a samozřejmě také franšízingu. Hodnocena budou nejen ekonomická kritéria, o jejichž vyhodnocení se postará společnost KPMG, ale hlavně jde o příběhy jednotlivých značek. Ve druhé kategorii Skokan roku má šanci uspět koncept, který v uplynulém roce otevřel nejvíce franšízových poboček. A do poslední kategorie, Cena ČAF za podporu a rozvoj, kdy cenu uděluje Správní rada Asociace, se mohou přihlásit ti, kteří se zasloužili o pozitivní rozvoj franšízingu u nás. Účast v prvním ročníku soutěže je bezplatná.