Jako vůbec první resort jsme dosáhli stoprocentního čerpání Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), zaměřený právě na podporu malých a středních podniků a rovněž tak u navazujícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V OPPI se povedlo vyčerpat kompletní alokované prostředky programu, celkem 84,4 miliardy korun. Všechny žádosti o platbu jsme dokázali vypořádat již k 22. prosinci loňského roku. Stoprocentního výsledku jsme dosáhli především vyrovnaným pravidelným denním proplácením žádostí o platbu, což znamenalo každý pracovní den vyplatit více než 100 milionů korun. Velký podíl na tom má aktivní práce úředníků ministerstva s příjemci, kteří pravidelně kontaktovali příjemce a ověřovali stav jejich projektů.

Největší zájem měli podnikatelé o program Inovace. V roce 2015 byl pro podniky vysoce zajímavý program Rozvoj, který pomáhá s obnovou strojního zařízení v regionech s vyšší nezaměstnaností.  Velké množství prostředků mířilo do výzkumu a vývoje prostřednictvím programu Potenciál.  Dokončovaly se velké projekty z oblasti vědeckovýzkumných parků z programu Prosperita, energetické projekty a bylo nutné finančně vypořádat zbývající projekty z oblasti ICT, školicích středisek či nemovitostí.

Na rozdíl od ostatních operačních programů se MPO nebude podílet na vratce žádných prostředků do Bruselu.

Na úspěšné programy OPPI a efektivitu jeho čerpání chceme navázat v novém programovacím období s programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Je v něm k dispozici 117 miliard korun a výzvy MPO vyhlásilo jako první ze všech ministerstev už loni v červnu. Program je zaměřen na inovace malých a středních podniků schopných zvyšovat technologické hranice ve svém oboru, například směrem k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství nebo širší nabídce služeb informačních a komunikačních technologií. Konkurenceschopnost informační společnosti mj. stojí právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.