Pojem „incentivní turistika“ vznikl ve Spojených státech a používá se zde už od 70. let minulého století. Pokud do něj chcete proniknout, musíte nejprve oddělit incentivní cestu od služební. Přestože obě z nich financuje zaměstnavatel, při služební cestě má zaměstnanec za úkol plnit pracovní povinnosti. Při cestě incentivního charakteru se naopak vydává výhradně za odpočinkem nebo za poznáním – zkrátka a dobře na dovolenou. Může se být buď pro jedince, nebo celý tým. Incentivní pobyt obvykle zařizuje zaměstnavatel jako vyjádření díků za pracovní výkon, který vedl k ziskům nad očekávání či posílení zázemí firmy. Tímto způsobem se často i odměňují produktivní manažeři.

Incentivní turistika je pro zaměstnavatele zajímavá v první řadě z finančního hlediska. Prestižní agentura Oxford Economics, která se zabývá ekonomickými prognózami, před několika lety zveřejnila studii, v níž vypočítala více než čtyřnásobnou návratnost investice do incentivní cesty pro zaměstnance. Jak se incentivní cesta projeví na jeho práci? Podle průzkumů nejčastěji zvýšením pracovního nasazení a lepšími prodeji. Dále se uvádí zlepšení morálky, loajality a nakonec i utužení vztahů v kolektivu. Ovšem pozor – incentiva není teambuilding. Ten se organizuje proto, aby se odhalila povaha, soudržnost a slabá místa týmu, přičemž pro samotné zaměstnance může být nakonec frustrující. Incentiva se naopak zaměřuje právě na komfort a pozitivní prožitek pracovníků, a jako nástroj motivace je mnohem vhodnější.

Pro podařenou incentivní cestu je klíčový výběr lokality a programu. Základní podmínkou je, že obojí musí být zajímavé, nevšední a nadstandardní. Zatímco u zájezdů z katalogů hraje prim cena, u incentivní turistiky se hledí v první řadě na program. Musí být postaven tak, aby cestovatel zažil něco, co v něm bude dlouho rezonovat. Toto zaměření má význam zejména pro zaměstnavatele, který cestu financuje. Tím, že daruje zaměstnanci nejen příjemný odpočinek, ale i hlubší zážitek, silně tím prohloubí jeho vztah k firmě.

Výběr destinace může být takřka libovolný, neboť jde hlavně o to, aby se v dané lokalitě zvolil zajímavý zážitkový program. Pokud se zaměstnanci vydají do hor, je možné obvyklé lyžování a snowboarding obohatit třeba jízdou na sáňkách či s psím spřežením. Pokud půjde o exotickou dovolenou, například v Indii, lze relaxaci obohatit třeba kurzy jógy, návštěvou tradičních řemeselných dílen nebo terapií podle tradiční ajurvédské medicíny. V žádném případě ale nemusí jít jen o nedostupné lokality určené pro velké a prosperující podniky. Jako výtečná motivace pro menší firmu může posloužit například i cesta do moravských či rakouských vinných sklepů spojená s atraktivním programem či venkovský víkend na malé farmě s restaurací nabízející místní produkty.

S výběrem správného typu pobytu vám muže pomoci i cestovní agentura. Většina z firem, které působí na českém trhu cestovního ruchu, nabízí pobyty, které je možné použít pro potřeby incentivní turistiky. Důležité je v prvé řadě vědět, kolik jste ochotni do cesty investovat, a podle toho vybrat vhodnou agenturu i pobyt. V současné široké nabídce není problém zajistit jak pompézní dovolenou v exotické lokalitě, tak půvabnou, leč finančně dostupnou cestu po Evropě. Agentury, které incentivní turistiku zajišťují, jsou na toto připravené a zajistí atraktivní program i při minimálních nákladech. Některé nabízí základní balíčky pro malé, střední a velké firmy, podle kterých uzpůsobený rozpočet, a které dále upravují podle požadavků klienta. Běžná je i realizace přímo na míru. Stačí se spojit s agenturou, přetlumočit jí preference vašeho týmu a vytvořit cestu incentivního typu přímo podle vašich finančních možností a představ vašich loajálních zaměstnanců.