Je čas na hledání efektivního a progresivního řešení do budoucna, nebo je třeba se soustředit na řešení okamžitých problémů a jak se dnes moderně říká „výzev“?

Rudolf Malý, ALog.
Rudolf Malý, ALog.
předseda představenstva PST CLC, a.s.

Okamžité nebo efektivní řešení

Hledání rychlých, lokálních řešení nevede k celkové efektivitě téměř nikdy. Hrozí nebezpečí, že pouhým uhašením aktuálních potíží vznikne turbulentní problém mnohem většího rozsahu na jiném místě ve firmě. Taková krize se pak často musí řešit s velkými náklady nebo dojde dokonce k ohrožení samotné podstaty podnikání.

Dilema orientačního běžce

Mnoho logistiků se ocitá v úloze orientačního běžce. Zvažuje, zda použít osvědčených a standardních, nebo naopak nekonvenčních postupů. Někteří z nás uvažují bez zastavení a za stálého běhu k cíli. Ten po nějaké době obvykle nalezneme. Je to však za cenu velkého vypětí a investic. Druhou možností je, že se alespoň krátce zastavíme a budeme hledat ideální trasu do cíle. Opustíme konvence a kreativitou se odlišíme od ostatních „běžců“. Jen tak vzniká konkurenční výhoda, a to je třeba mít stále na paměti. V tom bohužel velmi často brání provozní slepota. Té se bez externí pomoci ubráníme jen velmi obtížně. Čím dřív si to každý uvědomíme, tím rychlejší a levnější bude naše cesta ke zlepšení a efektivitě.

Osvědčený nástroj

Osvědčený a efektivní nástroj, jenž pomůže rychle vyhodnotit aktuální stav a sestaví i sadu opatření vedoucích k celkovému zlepšení logistických procesů, existuje. Tímto nástrojem je komplexní logistický audit.

Komplexní logistický audit je neustále tvořen a obohacován členy Komory logistických auditorů, kteří se denně potýkají s výzvami v různých částech logistického řetězce a rozdílných oborech podnikání. Díky tomu se stal moderním nástrojem s jednotnou metodikou, kterou garantuje komora.

Skvělé výsledky

Logistický audit využívá již několik let mnoho významných firem pro zefektivnění svých interních procesů. Výsledky jsou vynikající. Odborníci společně s klientem hledají cestu ke zvýšení efektivity logistických procesů a tím i celého podnikání. Změny jsou často bolestivé, ale vedou k úspěchům a dlouhodobé prosperitě.