Fungování jednotlivých mediatypů

Holá pravda o dalších třech základních nadlinkových médiích Po televizi, tisku a internetu jakožto, nositelích reklamního sdělení jsou na řadě další tři nadlinkové (above-the-line) mediatypy. Rádio Klasické elektronické médium spolu s televizí. Rádio postrádá obraz, zato ..

Outsourcing ICT služeb?

FENOMÉN DOBY I PROVĚŘENÁ JISTOTA. Využívání služeb počítačové firmy, poskytovatele outsourcingu ICT služeb, již není luxusem. Naopak, využívají jej společnosti, které poznaly, že vlastní údržba jejich systému je pro ně z ekonomického či strategického hlediska ..

Pojištění podnikatelských rizik

Pokud je podnikatel zásady, že bez pojištění ani ránu, nabízí se mu možnost podnikatelského pojištění. Pojišťovny ochotně nabízejí různé druhy a možnosti pojištění, které pokrývají celou škálu běžných pojištění, ale jsou také specifické a mimořádné případy ..